Wij zoeken een toezichthouder met de factor X

De Raad van Toezicht van stichting Luxor Theater Rotterdam is op zoek naar twee nieuwe toezichthouders die hun kennis en ervaring willen inzetten voor de Luxor organisatie.Vanwege statutair aftreden is de Raad van Toezicht van stichting Luxor Theater Rotterdam op zoek naar twee nieuwe toezichthouders die koers kunnen houden in een veranderende omgeving en hun kennis en ervaring willen inzetten voor de Luxor organisatie.

Het theater
Luxor is voor de Rotterdammer vaak de eerste aanraking met theater. Luxor is toonaangevend op het gebied van cabaret, musicals en (internationale) theaterconcerten. Luxor is Rotterdams en wil haar publiek optimaal gastvrij ontvangen en verrassen. Luxor is het 15 jaar nieuwe Luxor Theater én het bijna 100 jaar oude Luxor Theater. In 2016 zijn wij door de ANWB leden uitgeroepen tot meest gastvrije theater van Nederland. En zijn we het nummer 3 theatermerk in Nederland en nummer 1 in Zuid-Holland. In 2017 ontvingen we twee Cultuurmarketing Awards.

De Raad van Toezicht
Voor Luxor is de Governance Code Cultuur een belangrijk instrument bij het besturen en toezichthouden. De Raad van Toezicht is voor Luxor behalve toezichthouder ook sparringpartner en klankbord van de organisatie.
De raad bestaat op dit moment uit vijf personen die hechten aan een goed intern samenspel, waarbij de verschillende expertises bijdragen aan de oordeelsvorming van de raad als geheel en aan een professioneel samenspel met de directeur / bestuurder. De Raad van Toezicht vergadert gemiddeld vijf keer per jaar.

Uw capaciteiten
In algemene zin geldt dat elk lid van een Raad van Toezicht aan de volgende persoonskenmerken dient te voldoen:

 • Affiniteit met de doelstelling en functie van Luxor Theater Rotterdam.
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Het vermogen en de attitude om de directeur / bestuurder met raad terzijde te staan en als klankbord te fungeren.
 • Het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de directeur / bestuurder te toetsen.
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen.
 • Integer, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie stellen.
 • Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door een directeur / bestuurder voorgelegde aangelegenheden.
 • Voldoende tijd beschikbaar hebben voor minimaal vijf vergaderingen en commissiewerkzaamheden per jaar, plus de voorbereiding daarvan.
 • Bij voorkeur woonachtig of werkzaam in de regio Rotterdam en goed op de hoogte van de sociale en culturele kaart van Rotterdam en deze regio.

Specifieke competenties
De Raad van Toezicht streeft ernaar dat haar leden tezamen beschikken over de navolgende specifieke competenties; juridisch, management & bedrijfsvoering, financieel, cultuur (met name grootschalig amusement), gemeente, stedelijke ontwikkeling, sales/pr & marketing, gebouwbeheer leisure en Rotterdam.
Voor de invulling van de huidige vacatures zoekt de raad kandidaten met specifieke kennis op de deelgebieden financieel, Rotterdam, cultuur, gemeente en stedelijke ontwikkeling.

Het aanbod
Luxor Theater Rotterdam biedt kandidaten een interessante toezichtfunctie in een zeer dynamische periode. De functie is onbezoldigd.

Interesse?
Luxor streeft zowel op het podium als in de organisatie naar een evenwichtige man/vrouw verhouding in de Raad van Toezicht. We nodigen iedereen uit om te solliciteren.

Heeft u belangstelling en herkent u zich in het profiel, dan kunt u uw reactie vóór 18 augustus 2017 sturen naar Raad van Toezicht Luxor Theater Rotterdam, ter attentie van de heer R.B. Gerretsen (lid Raad van Toezicht). Bij voorkeur via mail naar rvt@luxortheater.nl (het adres is Posthumalaan 1, 3072 AG Rotterdam).

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leo Blok, voorzitter Raad van Toezicht, telefoon 06-10095339.

 

 

Cookies

Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies. Als je verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat je dat goed vindt. Meer weten?

Meer informatie sluiten