De Correspondent presenteert: Sander over de brug

Met Sander Schimmelpenninck
do 26 jan 2023 | 20:00 - 21:30
26 jan 2023
20:00 - 21:30
  • 26 jan 2023
    20:00 - 21:30
    oude Luxor
    Geweest

Werken loont te weinig in Nederland, ons onderwijs biedt geen gelijke kansen en ons collectief is veel meer gericht op repareren dan investeren. Dat ondermijnt het geloof in sociale stijging en eigen verantwoordelijkheid. In zijn nieuwe boek Sander en de brug presenteert Sander Schimmelpenninck mogelijke oplossingen voor de kansenongelijkheid in Nederland. Tijdens deze theatertour langs vijf steden spreekt hij hierover met experts en ervaringsdeskundigen. 

Evenline en Sander gaan in gesprek met Tim 'S Jongers, Firdevs Durgut en Vanessa Umboh. 

Tim is politicoloog, bestuurskundige en publicist, en sinds september 2022 ook directeur van de Wiardi Beckman Stichting. Voor De Correspondent schrijft hij stukken over armoede in Nederland, zoals deze column Lees: ‘Het armoededebat moet vooral over niet-armen gaan’over de verantwoordelijkheid die niet-armen hebben in het tegengaan van ongelijkheid, of het stuk met de titel ‘Wie hard werkt komt er niet’.Lees: ‘Wie hard werkt komt er niet’ Ook praten we met Firdevs Durgut en Vanessa Umboh. Firdevs Durgut begeleidt startende directeuren in Rotterdam, en was eerder schooldirecteur op scholen in Rotterdam-Zuid. Vanuit die praktijk ontwikkelde ze haar visie op het verbeteren van onderwijsbeleid, opdat leerlingen meer kansen krijgen. Vanessa Umboh, ook wel ‘de moeder van 40.000 kinderen’, geeft met haar stichting een stem aan de kinderen die in Rotterdam in armoede leven. Van onderop zet zij zich in voor bewustwording, armoedeverzachting en systeemverandering.