MAATSCHAPPELIJKE PROGRAMMERING: 'VAN BELEVENIS NAAR BETEKENIS'

Luxor wil de stad nog meer in haar theaters uitnodigen. De belangrijkste verandering is dat het Luxor de komende jaren een broeinest wordt van creativiteit waar buurtgenoten en andere stedelingen terecht kunnen om te repeteren, performances te ontwikkelen, te overleggen en te werken. Luxor probeert alle Rotterdammers bij het theater te betrekken, welke interesses en wortels ze ook hebben en hoe oud ze ook zijn. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de groepen die ondervertegenwoordigd zijn. Inclusief, divers en eerlijk zijn de sleutelwoorden. Dit doet Luxor met drie programma’s. Het programma Luxor Bruist is gericht op inclusie, eenzaamheid en toegankelijkheid. Daarnaast richt Luxor zich met het programma Luxor Academy op zelfontplooiing en educatie van de Rotterdammer. En met het programma Luxor Art Hub helpt Luxor Rotterdams talent zich professioneel ontwikkelen.  

 

Luxor Bruist (inclusie, eenzaamheid, toegankelijkheid)  

Iedere Rotterdammer moet kunnen genieten van het gebouw en de cultuur die Luxor biedt. Luxor is het meest pluriforme theater van de stad. Dat willen we nog verder uitbouwen door meer dan ooit verbinding te zoeken met alle mensen in Rotterdam: vrouwen, mannen, jongeren, ouderen, buurtgenoten, gehandicapten, niet-Nederlandstaligen en de LHBTI-gemeenschap. In de programmering en/of de flankerende faciliteiten daarbij is die aandacht terug te zien. Deze is onderverdeeld in grootschalige theaterprogrammering, dagactiviteiten, randprogrammering, beleving rond de voorstellingen en programmering met sociale context. Voorbeelden zijn WomenConnected, Sunday Afternoon Dance en activiteiten voor vluchtelingen.
 

Luxor Academy (zelfontplooiing, educatie)  

Veel van onze voorstellingen stellen thema’s uit de velden cultureel, economisch, sociaal en politiek aan de orde, op een laagdrempelige manier. Door onze dagopenstelling en dagprogrammering bieden wij veel ruimte om zelf aan de slag te gaan. Zo helpen we Rotterdammers om deel uit te maken van de samenleving. We laten graag de voor- én de achterkant van onze voorstellingen zien, en maken het publiek ook deelgenoot van het proces dat uiteindelijk een voorstelling oplevert. Voorbeelden zijn workshops rond voorstellingen, de Nationale Jongerenherdenking en het Luxor Musical Koor.  

Luxor Art Hub (talentontwikkeling)  

Luxor wil de komende jaren een platform zijn voor de ontwikkeling van divers talent in de stad. Daarom ondersteunen we makers die een beroep doen op de Nieuwemakers-regeling van het Fonds Podiumkunsten. Dat gebeurt fysiek door het bieden van repetitieruimten en het bemiddelen bij het vinden van een speelplek. Daarnaast helpen we talent in het ontwikkelen van hun ondernemerschap, bijvoorbeeld op het gebied van marketing, professionele technische begeleiding, het schrijven van (subsidie)plannen en het organiseren van tournees. Voorbeelden zijn de Nieuwe Makers zoals Derek Otte, Xclusiv en het aanbieden van repetitieruimtes. 

 

Steunen?

Heb je interesse om de maatschappelijke- en stadsprogrammering te steunen of wil je graag meer weten? Stuur een mail naar relatiebeheerder Joy Ravenswaaij: vriend@luxortheater.nl